GTEx V8
Gene Name : solute carrier family 25 member 3
NCBI GeneID : 5250 NCBI : NM_002635.4 NCBI : NP_002626.1
Chromosome : 12 Strand : +
MANE Select : ENST00000552981 MANE Plus Clinical : ENST00000228318
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC25A3 ENSG00000075415 98593686 98606367
GTEx V8 SLC25A3 ENSG00000075415 98593590 98606379
Gencode v40 SLC25A3 ENSG00000075415 98593590 98606379

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000552981 8 1351 8 1086 3 70.58 1 P:3 ENST00000552981 8 5984 3 1086 3 P:3
ENST00000548480 3 722 13 0 13 10.00 2 ENST00000548480 3 722 13 0 12
ENST00000551917 8 1359 7 1089 1 5.11 3 A:1 ENST00000551917 8 1359 8 1089 1 A:1
ENST00000546766 7 3236 2 0 13 2.54 4 ENST00000546766 7 3236 4 0 12
ENST00000547908 2 893 11 0 13 2.01 5 ENST00000547908 2 893 11 0 12
ENST00000547444 2 517 17 0 13 1.90 7 ENST00000547444 2 517 16 0 12
ENST00000188376 7 1909 3 1086 3 1.61 8 P:3 ENST00000188376 7 1909 5 1086 3 P:3
ENST00000401722 8 6087 1 1086 3 1.26 9 P:3 ENST00000401722 8 6087 1 1086 3 P:3
ENST00000548847 6 1369 6 975 7 0.67 10 ENST00000548847 6 1369 7 975 7
ENST00000550695 3 756 12 463 9 0.44 11 ENST00000550695 3 756 12 463 9
ENST00000551123 8 1417 5 315 12 0.43 12 ENST00000551123 8 1417 6 315 11
ENST00000228318 8 1678 4 1089 1 0.39 13 A:1 ENST00000228318 8 5987 2 1089 1 A:1
ENST00000549338 8 1285 9 1086 3 0.33 14 P:3 ENST00000549338 8 1285 9 1086 3 P:3
ENST00000547534 4 556 15 471 8 0.32 15 ENST00000547534 4 556 15 471 8
ENST00000547869 2 1018 10 0 13 0.25 16 ENST00000547869 2 1018 10 0 12
ENST00000551265 2 580 14 369 11 0.18 17 ENST00000551265 2 580 14 369 10
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000548046 4 550 16 461 10 1.98 6 ENST00000000000

ENSG00000075415 SLC25A3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.