GTEx V8
Gene Name : cadherin related family member 5
NCBI GeneID : 53841 NCBI : NM_021924.5 NCBI : NP_068743.3
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000397542 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE CDHR5 ENSG00000099834 616583 624955
GTEx V8 CDHR5 ENSG00000099834 616564 626078
Gencode v40 CDHR5 ENSG00000099834 616576 626078

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000397542 15 3489 2 2538 1 65.14 1 P:2 ENST00000397542 15 3359 1 2538 1 P:2
ENST00000349570 14 2318 4 1956 3 15.21 2 A:2 ENST00000349570 14 2318 5 1956 4 A:2
ENST00000531899 10 1311 5 0 8 9.81 3 ENST00000531899 10 1311 6 0 9
ENST00000531088 6 496 8 45 7 3.44 4 ENST00000531088 6 496 9 45 8
ENST00000531177 15 2816 3 321 6 3.23 5 ENST00000531177 15 2816 4 321 7
ENST00000532949 4 408 10 0 8 2.04 6 ENST00000532949 4 408 11 0 9
ENST00000358353 16 3635 1 2538 1 0.48 7 A:2 ENST00000358353 15 3316 2 2520 3 A:2
ENST00000534311 6 550 7 497 5 0.27 8 ENST00000534311 6 550 8 497 6
ENST00000529337 3 427 9 0 8 0.27 9 ENST00000529337 3 427 10 0 9
ENST00000526077 6 625 6 572 4 0.10 10 ENST00000526077 6 625 7 572 5
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000674088 16 2953 3 2538 1 P:2

ENSG00000099834 CDHR5

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.