GTEx V8
Gene Name : secretory carrier membrane protein 2
NCBI GeneID : 10066 NCBI : NM_005697.5 NCBI : NP_005688.2
Chromosome : 15 Strand : -
MANE Select : ENST00000268099 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SCAMP2 ENSG00000140497 74843730 74873365
GTEx V8 SCAMP2 ENSG00000140497 74843729 74873365
Gencode v40 SCAMP2 ENSG00000140497 74843729 74873365

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000268099 9 2453 3 990 1 63.49 1 P:1 ENST00000268099 9 2453 3 990 1 P:1
ENST00000569251 6 867 5 0 8 15.52 2 ENST00000569251 6 867 5 0 8
ENST00000566480 7 2476 2 837 2 4.55 3 ENST00000566480 7 2476 2 837 2
ENST00000567638 4 678 9 0 8 3.30 4 ENST00000567638 4 678 9 0 8
ENST00000562363 6 638 10 583 5 3.28 5 ENST00000562363 6 638 10 583 5
ENST00000569904 9 858 7 711 4 2.96 6 ENST00000569904 9 858 7 711 4
ENST00000563829 8 3162 1 0 8 1.93 7 ENST00000563829 8 3162 1 0 8
ENST00000566557 4 585 11 0 8 1.86 8 ENST00000566557 4 585 11 0 8
ENST00000565345 7 790 8 280 6 1.80 9 ENST00000565345 7 790 8 280 6
ENST00000564529 7 866 6 763 3 1.03 10 ENST00000564529 7 866 6 763 3
ENST00000569124 3 538 12 0 8 0.22 11 ENST00000569124 3 538 12 0 8
ENST00000563663 4 1787 4 174 7 0.07 12 ENST00000563663 4 1787 4 174 7

ENSG00000140497 SCAMP2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.