GTEx V8
Gene Name : spectrin beta, non-erythrocytic 4
NCBI GeneID : 57731 NCBI : NM_020971.3 NCBI : NP_066022.2
Chromosome : 19 Strand : +
MANE Select : ENST00000598249 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SPTBN4 ENSG00000160460 40467001 40576464
GTEx V8 SPTBN4 ENSG00000160460 40466240 40576464
Gencode v40 SPTBN4 ENSG00000160460 40466240 40576464

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000596411 2 1885 8 0 8 36.04 1 ENST00000596411 2 1885 6 0 6
ENST00000599926 4 525 14 0 8 21.20 2 ENST00000599926 4 525 12 0 6
ENST00000392023 10 2419 7 2037 7 8.98 3 ENST00000392023 10 2419 5 2037 5
ENST00000597389 24 5957 6 2106 6 7.21 4 ENST00000597389 24 5957 4 2106 4
ENST00000596900 7 1857 9 0 8 7.18 5 ENST00000596900 7 1857 7 0 6
ENST00000595690 3 763 11 0 8 6.58 6 ENST00000595690 3 763 9 0 6
ENST00000352632 36 8676 2 7695 1 6.00 7 P:1 ENST00000352632 36 8676 2 7695 1 P:1
ENST00000593816 4 712 12 0 8 3.96 8 ENST00000593816 4 712 10 0 6
ENST00000593932 3 1015 10 0 8 0.51 10 ENST00000593932 3 1015 8 0 6
ENST00000598775 4 580 13 0 8 0.39 11 ENST00000598775 4 580 11 0 6
ENST00000598249 36 8070 4 7695 1 0.26 12 P:1 ENST00000598249 36 8910 1 7695 1 P:1
ENST00000595535 27 6105 5 6009 5 0.08 13 ENST00000595535 27 6105 3 6009 3
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000338932 37 8686 1 7695 1 1.57 9 ENST00000000000
ENST00000392025 37 8671 3 7695 1 0.04 14 ENST00000000000

ENSG00000160460 SPTBN4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.