GTEx V8
Gene Name : RAB6A, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 5870 NCBI : NM_198896.2 NCBI : NP_942599.1
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000336083 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB6A ENSG00000175582 73675638 73761074
GTEx V8 RAB6A ENSG00000175582 73675637 73761137
Gencode v40 RAB6A ENSG00000175582 73675637 73761137

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000310653 8 3389 1 627 1 53.26 1 P:4 ENST00000310653 8 3389 1 627 1 P:4
ENST00000336083 8 3085 2 627 1 45.11 2 A:1 ENST00000336083 8 3326 2 627 1 A:1
ENST00000541973 8 1104 5 528 3 0.53 3 ENST00000541973 8 1104 5 528 3
ENST00000400470 7 522 8 0 9 0.33 4 ENST00000400470 7 522 8 0 9
ENST00000545625 6 447 9 264 5 0.22 5 ENST00000545625 6 447 9 264 5
ENST00000541588 5 758 6 315 4 0.17 6 ENST00000541588 5 758 6 315 4
ENST00000537446 6 447 9 264 5 0.17 7 ENST00000537446 6 447 9 264 5
ENST00000541795 2 1812 3 0 9 0.12 8 ENST00000541795 2 1812 3 0 9
ENST00000540771 4 699 7 215 8 0.07 9 ENST00000540771 4 699 7 215 8
ENST00000536566 7 1267 4 264 5 0.03 10 ENST00000536566 7 1267 4 264 5

ENSG00000175582 RAB6A

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.