GTEx V9
Gene Name : microtubule affinity regulating kinase 4
NCBI GeneID : 57787 NCBI : NM_001199867.2 NCBI : NP_001186796.1
Chromosome : 19 Strand : +
MANE Select : ENST00000262891 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE MARK4 ENSG00000007047 45251271 45305284
GTEx V9 MARK4 ENSG00000007047 45079287 45305283
Gencode v40 MARK4 ENSG00000007047 45079287 45305284

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000262891 17 3573 2 2259 1 17.15 2 P:1 ENST00000262891 17 5151 2 2259 1 P:1
ENST00000300843 18 5209 1 2067 2 63.12 1 ENST00000300843 18 5209 1 2067 2
ENST00000588533 6 625 5 0 4 4.79 5 ENST00000588533 6 625 7 0 7
ENST00000590909 6 594 6 222 3 6.05 4 ENST00000590909 6 594 8 222 4
ENST00000588621 9 2024 3 0 4 7.46 3 ENST00000588621 9 2024 3 0 7
ENST00000590897 3 717 4 0 4 1.44 6 ENST00000590897 3 717 5 0 7
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000587566 7 553 9 187 5
ENST00000000000 ENST00000592207 6 789 4 146 6
ENST00000000000 ENST00000592762 4 683 6 294 3

ENSG00000007047 MARK4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.