GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 6 member 13
NCBI GeneID : 6540 NCBI : NM_016615.5 NCBI : NP_057699.2
Chromosome : 12 Strand : -
MANE Select : ENST00000343164 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC6A13 ENSG00000010379 220622 262836
GTEx V9 SLC6A13 ENSG00000010379 220620 262873
Gencode v40 SLC6A13 ENSG00000010379 220620 262873

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000436453 2 1101 3 294 4 80.34 1 ENST00000436453 2 1101 3 294 5
ENST00000445055 13 1950 2 1533 2 4.01 3 ENST00000445055 13 1950 2 1533 2
ENST00000343164 15 2185 1 1809 1 13.88 2 P:1 ENST00000343164 15 2188 1 1809 1 P:1
ENST00000542947 3 490 6 0 5 0.26 6 ENST00000542947 3 490 10 0 7
ENST00000534887 2 525 5 0 5 0.24 7 ENST00000534887 2 525 8 0 7
ENST00000539668 5 425 7 0 5 1.00 4 ENST00000539668 5 425 11 0 7
ENST00000539260 5 607 4 372 3 0.27 5 ENST00000539260 5 607 5 372 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000536842 6 1001 4 0 7
ENST00000000000 ENST00000542272 5 560 6 210 6
ENST00000000000 ENST00000542379 3 340 12 0 7
ENST00000000000 ENST00000543722 3 494 9 0 7
ENST00000000000 ENST00000546319 5 541 7 451 3

ENSG00000010379 SLC6A13

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.