GTEx V9
Gene Name : thyrotropin releasing hormone degrading enzyme
NCBI GeneID : 29953 NCBI : NM_013381.3 NCBI : NP_037513.2
Chromosome : 12 Strand : +
MANE Select : ENST00000261180 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE TRHDE ENSG00000072657 72272370 72670758
GTEx V9 TRHDE ENSG00000072657 72087265 72670757
Gencode v40 TRHDE ENSG00000072657 72087265 72670758

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000261180 19 10733 1 3075 1 99.50 1 P:1 ENST00000261180 19 11047 1 3210 1 P:1
ENST00000549138 7 812 2 0 2 0.15 3 ENST00000549138 7 812 3 0 3
ENST00000549922 5 589 4 0 2 0.15 4 ENST00000549922 5 589 6 0 3
ENST00000549401 5 762 3 0 2 0.17 2 ENST00000549401 5 762 4 0 3
ENST00000552503 5 574 5 0 2 0.03 5 ENST00000552503 5 574 7 0 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000547300 5 1695 2 1421 2
ENST00000000000 ENST00000548156 5 590 5 0 3

ENSG00000072657 TRHDE

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.