GTEx V9
Gene Name : Cas scaffold protein family member 4
NCBI GeneID : 57091 NCBI : NM_020356.4 NCBI : NP_065089.2
Chromosome : 20 Strand : +
MANE Select : ENST00000679887 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE CASS4 ENSG00000087589 56412260 56460382
GTEx V9 CASS4 ENSG00000087589 56412111 56460387
Gencode v40 CASS4 ENSG00000087589 56412111 56460387

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000434344 5 2888 1 1050 2 88.11 1 ENST00000434344 5 2888 2 1050 4
ENST00000360314 7 2619 3 2361 1 5.33 3 P:2 ENST00000360314 7 2619 4 2361 1 P:2
ENST00000497244 5 2871 2 0 3 6.57 2 ENST00000497244 5 2871 3 0 5
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000679529 6 2522 5 2199 3 A:2
ENST00000000000 ENST00000679887 6 4195 1 2361 1 P:2

ENSG00000087589 CASS4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.