GTEx V9
Gene Name : upregulator of cell proliferation
NCBI GeneID : 55665 NCBI : NM_001077663.3 NCBI : NP_001071131.1
Chromosome : 7 Strand : -
MANE Select : ENST00000453200 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE URGCP ENSG00000106608 43875913 43906596
GTEx V9 URGCP ENSG00000106608 43875893 43926411
Gencode v40 URGCP ENSG00000106608 43875893 43926411

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000402306 5 3563 5 2769 2 1.73 8 A:1 ENST00000402306 5 3563 5 2769 2 A:1
ENST00000443736 6 3596 4 2667 3 0.32 10 A:2 ENST00000443736 6 3596 3 2667 3 A:2
ENST00000336086 4 5658 1 2667 3 27.08 1 A:2 ENST00000336086 4 5658 1 2667 3 A:2
ENST00000453200 6 4042 3 2796 1 7.80 6 P:4 ENST00000453200 6 3571 4 2796 1 P:4
ENST00000426198 6 885 6 490 5 1.97 7 ENST00000426198 6 885 6 490 6
ENST00000467410 2 555 7 0 7 8.41 5 ENST00000467410 2 555 9 0 9
ENST00000477768 4 500 8 0 7 20.53 3 ENST00000477768 4 500 10 0 9
ENST00000497914 7 4360 2 0 7 10.44 4 ENST00000497914 7 4360 2 0 9
ENST00000446958 5 365 10 291 6 21.09 2 ENST00000446958 5 365 13 291 8
ENST00000474376 3 399 9 0 7 0.61 9 ENST00000474376 3 399 11 0 9
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000439702 4 592 7 543 5
ENST00000000000 ENST00000455877 4 591 8 367 7
ENST00000000000 ENST00000478747 2 389 12 0 9

ENSG00000106608 URGCP

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.