GTEx V9
Gene Name : kallikrein related peptidase 7
NCBI GeneID : 5650 NCBI : NM_005046.4 NCBI : NP_005037.1
Chromosome : 19 Strand : -
MANE Select : ENST00000595820 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE KLK7 ENSG00000169035 50976468 50983917
GTEx V9 KLK7 ENSG00000169035 50976481 50984099
Gencode v40 KLK7 ENSG00000169035 50976467 50984099

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000391807 6 1912 2 762 1 16.69 3 P:1 ENST00000391807 6 1912 3 762 1 P:1
ENST00000595820 6 1756 3 762 1 46.78 1 P:1 ENST00000595820 6 1955 2 762 1 P:1
ENST00000304045 5 1975 1 201 4 35.03 2 ENST00000304045 5 1975 1 201 5
ENST00000597707 5 1054 4 546 3 1.50 4 ENST00000597707 5 1054 4 546 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000593904 4 624 5 207 4
ENST00000000000 ENST00000595638 2 577 6 0 6

ENSG00000169035 KLK7

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.