GTEx V9
Gene Name : chromosome 12 open reading frame 56
NCBI GeneID : 115749 NCBI : NM_001170633.2 NCBI : NP_001164104.1
Chromosome : 12 Strand : -
MANE Select : ENST00000543942 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE C12orf56 ENSG00000185306 64264762 64390758
GTEx V9 C12orf56 ENSG00000185306 64264761 64391192
Gencode v40 C12orf56 ENSG00000185306 64264761 64390758

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000542397 7 935 3 0 3 1.64 4 ENST00000542397 7 935 4 0 4
ENST00000333722 11 3936 1 1389 2 80.19 1 ENST00000333722 11 3936 2 1389 2
ENST00000543942 13 3242 2 1869 1 15.42 2 P:1 ENST00000543942 13 4483 1 1869 1 P:1
ENST00000541802 4 716 4 0 3 2.74 3 ENST00000541802 4 716 5 0 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000535515 3 489 7 0 4
ENST00000000000 ENST00000536975 8 1059 3 0 4
ENST00000000000 ENST00000543259 5 553 6 553 3

ENSG00000185306 C12orf56

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.