GTEx V8
Gene Name : GC-rich sequence DNA-binding factor 2
NCBI GeneID : 6936 NCBI : NM_003203.5 NCBI : NP_003194.3
Chromosome : 2 Strand : -
MANE Select : ENST00000321027 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE GCFC2 ENSG00000005436 75662705 75710915
GTEx V8 GCFC2 ENSG00000005436 75651999 75710989
Gencode v40 GCFC2 ENSG00000005436 75651999 75710985

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000427862 6 632 8 600 5 27.21 1 ENST00000427862 6 632 8 600 5
ENST00000470503 3 1066 6 648 4 17.34 2 ENST00000470503 3 1066 6 648 4
ENST00000472230 17 2265 5 108 8 14.92 3 ENST00000472230 17 2265 5 108 8
ENST00000492826 2 443 10 83 9 12.75 4 ENST00000492826 2 443 10 83 9
ENST00000470197 13 3648 3 0 10 10.51 5 ENST00000470197 13 3648 3 0 10
ENST00000321027 17 4440 1 2346 1 9.33 6 P:1 ENST00000321027 17 4367 1 2346 1 P:1
ENST00000409857 17 2516 4 2232 2 5.28 7 ENST00000409857 17 2516 4 2232 2
ENST00000486016 3 595 9 0 10 1.05 8 ENST00000486016 3 595 9 0 10
ENST00000442309 4 642 7 556 6 0.96 9 ENST00000442309 4 642 7 556 6
ENST00000541687 16 4318 2 765 3 0.38 10 ENST00000541687 16 4318 2 765 3
ENST00000470285 3 423 11 131 7 0.29 11 ENST00000470285 3 423 11 131 7

ENSG00000005436 GCFC2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.