GTEx V8
Gene Name : prostaglandin-endoperoxide synthase 2
NCBI GeneID : 5743 NCBI : NM_000963.4 NCBI : NP_000954.1
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000367468 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE PTGS2 ENSG00000073756 186671791 186680423
GTEx V8 PTGS2 ENSG00000073756 186671790 186680427
Gencode v40 PTGS2 ENSG00000073756 186671790 186680922

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000367468 10 4514 1 1815 1 69.76 1 P:1 ENST00000367468 10 4510 2 1815 1 P:1
ENST00000466691 2 888 4 0 3 18.62 2 ENST00000466691 2 888 6 0 5
ENST00000559627 10 1705 3 492 2 6.91 3 ENST00000559627 10 1705 5 492 3
ENST00000490885 9 3690 2 0 3 4.47 4 ENST00000490885 9 3690 4 0 5
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000559800 4 577 5 0 3 0.24 5 ENST00000000000
ENST00000000000 ENST00000680451 11 4709 1 1815 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000681605 10 4506 3 324 4

ENSG00000073756 PTGS2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.