GTEx V8
Gene Name : ERI1 exoribonuclease family member 3
NCBI GeneID : 79033 NCBI : NM_024066.3 NCBI : NP_076971.1
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000372257 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ERI3 ENSG00000117419 44221070 44355257
GTEx V8 ERI3 ENSG00000117419 44221069 44355260
Gencode v40 ERI3 ENSG00000117419 44221069 44355260

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000372257 9 1684 1 1014 1 83.11 1 P:1 ENST00000372257 9 1733 1 1014 1 P:1
ENST00000456170 7 1103 3 615 4 5.24 2 ENST00000456170 7 1097 4 609 5
ENST00000479101 3 367 8 0 6 4.92 3 ENST00000479101 3 367 9 222 7
ENST00000372259 7 1332 2 669 3 2.37 4 ENST00000372259 7 1332 3 669 4
ENST00000495828 6 972 5 0 6 1.20 5 ENST00000495828 6 972 6 0 9
ENST00000457571 6 975 4 752 2 1.07 6 ENST00000457571 6 975 5 752 3
ENST00000452396 6 764 6 530 5 1.04 7 ENST00000452396 6 764 7 530 6
ENST00000489710 3 394 7 0 6 1.01 8 ENST00000489710 3 394 8 87 8
ENST00000462341 3 320 9 0 6 0.04 9 ENST00000462341 3 320 10 0 9
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000649995 10 1417 2 948 2

ENSG00000117419 ERI3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.