GTEx V8
Gene Name : solute carrier family 25 member 23
NCBI GeneID : 79085 NCBI : NM_024103.3 NCBI : NP_077008.2
Chromosome : 19 Strand : -
MANE Select : ENST00000301454 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC25A23 ENSG00000125648 6440064 6459792
GTEx V8 SLC25A23 ENSG00000125648 6436078 6465203
Gencode v40 SLC25A23 ENSG00000125648 6436078 6465203

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000301454 10 3425 1 1407 2 83.70 1 P:1 ENST00000301454 10 3482 1 1407 2 P:1
ENST00000598908 5 888 5 649 6 4.81 2 ENST00000598908 5 888 5 649 6
ENST00000595810 4 734 9 395 7 4.19 3 ENST00000595810 4 734 9 395 7
ENST00000600682 5 1210 4 709 5 2.92 4 ENST00000600682 5 1210 4 709 5
ENST00000264088 13 2056 2 1449 1 1.43 5 ENST00000264088 13 2056 2 1449 1
ENST00000595267 4 742 7 0 11 0.76 6 ENST00000595267 4 742 7 0 11
ENST00000597039 3 671 10 0 11 0.59 7 ENST00000597039 3 671 10 0 11
ENST00000593600 6 834 6 834 4 0.58 8 ENST00000593600 6 834 6 834 4
ENST00000598704 4 736 8 272 9 0.57 9 ENST00000598704 4 736 8 272 9
ENST00000334510 10 1424 3 1317 3 0.21 10 ENST00000334510 10 1424 3 1317 3
ENST00000601322 4 526 12 300 8 0.13 11 ENST00000601322 4 526 12 300 8
ENST00000601760 3 271 13 0 11 0.09 12 ENST00000601760 3 271 13 0 11
ENST00000597307 5 557 11 231 10 0.02 13 ENST00000597307 5 557 11 231 10

ENSG00000125648 SLC25A23

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.