GTEx V8
Gene Name : MAU2 sister chromatid cohesion factor
NCBI GeneID : 23383 NCBI : NM_015329.4 NCBI : NP_056144.3
Chromosome : 19 Strand : +
MANE Select : ENST00000262815 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE MAU2 ENSG00000129933 19320829 19358754
GTEx V8 MAU2 ENSG00000129933 19320680 19358755
Gencode v40 MAU2 ENSG00000129933 19320828 19358754

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000262815 19 4994 1 1842 1 46.87 1 P:1 ENST00000262815 19 4845 1 1842 1 P:1
ENST00000587709 6 3751 4 0 4 11.31 2 ENST00000587709 6 3751 4 0 4
ENST00000587638 7 1111 6 0 4 10.62 3 ENST00000587638 7 1111 6 0 4
ENST00000590837 3 561 11 0 4 5.39 4 ENST00000590837 3 561 11 0 4
ENST00000262816 9 3838 3 0 4 4.22 5 ENST00000262816 9 3838 3 0 4
ENST00000587362 4 557 13 0 4 3.75 6 ENST00000587362 4 557 13 0 4
ENST00000499453 4 4071 2 0 4 3.65 7 ENST00000499453 4 4071 2 0 4
ENST00000590882 3 553 15 0 4 3.50 8 ENST00000590882 3 553 15 0 4
ENST00000587938 11 3695 5 0 4 3.49 9 ENST00000587938 11 3695 5 0 4
ENST00000589637 2 555 14 0 4 2.66 10 ENST00000589637 2 555 14 0 4
ENST00000589947 4 670 8 0 4 1.56 11 ENST00000589947 4 670 8 0 4
ENST00000586189 5 590 9 0 4 1.06 12 ENST00000586189 5 590 9 0 4
ENST00000609122 6 551 16 551 3 1.03 13 ENST00000609122 6 551 16 551 3
ENST00000592069 4 558 12 0 4 0.57 14 ENST00000592069 4 558 12 0 4
ENST00000585823 7 568 10 0 4 0.21 15 ENST00000585823 7 568 10 0 4
ENST00000609060 8 707 7 707 2 0.12 16 ENST00000609060 8 707 7 707 2

ENSG00000129933 MAU2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.