GTEx V8
Gene Name : makorin ring finger protein 1
NCBI GeneID : 23608 NCBI : NM_013446.4 NCBI : NP_038474.2
Chromosome : 7 Strand : -
MANE Select : ENST00000255977 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE MKRN1 ENSG00000133606 140453033 140479505
GTEx V8 MKRN1 ENSG00000133606 140453039 140479569
Gencode v40 MKRN1 ENSG00000133606 140453032 140479536

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000255977 8 3151 2 1449 1 55.62 1 P:2 ENST00000255977 8 3094 2 1449 1 P:2
ENST00000443720 5 1601 5 990 3 15.80 2 ENST00000443720 5 1601 5 990 3
ENST00000480552 3 906 9 336 9 10.45 3 ENST00000480552 3 906 9 336 9
ENST00000475010 7 3467 1 0 14 10.35 4 ENST00000475010 7 3467 1 0 14
ENST00000463142 3 460 16 339 8 3.39 5 ENST00000463142 3 460 16 339 8
ENST00000468447 4 583 14 0 14 1.51 6 ENST00000468447 4 583 14 0 14
ENST00000471104 4 1053 8 579 4 1.27 7 ENST00000471104 4 1053 8 579 4
ENST00000496169 7 1625 4 282 12 0.61 8 ENST00000496169 7 1625 4 282 12
ENST00000474576 8 1661 3 1257 2 0.32 9 A:1 ENST00000474576 8 1661 3 1257 2 A:1
ENST00000467513 5 1133 7 495 6 0.25 10 ENST00000467513 5 1133 7 495 6
ENST00000498535 4 607 13 327 10 0.17 11 ENST00000498535 4 607 13 327 10
ENST00000495305 6 1390 6 528 5 0.12 12 ENST00000495305 6 1390 6 528 5
ENST00000494939 4 784 10 408 7 0.05 13 ENST00000494939 4 784 10 408 7
ENST00000481705 4 636 12 0 14 0.04 14 ENST00000481705 4 636 12 0 14
ENST00000475180 5 560 15 120 13 0.03 15 ENST00000475180 5 560 15 120 13
ENST00000473444 6 720 11 306 11 0.00 16 ENST00000473444 6 720 11 306 11

ENSG00000133606 MKRN1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.