GTEx V8
Gene Name : ATP binding cassette subfamily G member 5
NCBI GeneID : 64240 NCBI : NM_022436.3 NCBI : NP_071881.1
Chromosome : 2 Strand : -
MANE Select : ENST00000405322 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ABCG5 ENSG00000138075 43812472 43838839
GTEx V8 ABCG5 ENSG00000138075 43812471 43838865
Gencode v40 ABCG5 ENSG00000138075 43812471 43838865

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000409962 9 2512 4 399 3 21.69 2 ENST00000409962 9 2512 4 0 2
ENST00000405322 10 2896 2 1443 2 15.46 3 P:1 ENST00000405322 13 2760 3 1956 1 P:1
ENST00000486512 9 3033 1 357 4 9.45 4 ENST00000486512 9 3033 1 0 2
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000260645 13 2740 3 1956 1 53.40 1 ENST00000000000
ENST00000000000 ENST00000644754 10 2896 2 0 2

ENSG00000138075 ABCG5

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.