GTEx V8
Gene Name : RAB40B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 10966 NCBI : NM_006822.3 NCBI : NP_006813.1
Chromosome : 17 Strand : -
MANE Select : ENST00000571995 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB40B ENSG00000141542 82654973 82698698
GTEx V8 RAB40B ENSG00000141542 82654972 82698728
Gencode v40 RAB40B ENSG00000141542 82654972 82698698

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000269347 7 2189 3 300 3 45.11 1 ENST00000269347 7 2189 3 300 3
ENST00000538809 6 704 7 420 2 13.24 2 ENST00000538809 6 704 7 420 2
ENST00000576359 1 2522 2 0 5 11.22 3 ENST00000576359 1 2522 2 0 5
ENST00000571995 6 3859 1 837 1 10.66 4 P:1 ENST00000571995 6 3829 1 837 1 P:1
ENST00000571880 2 1020 5 0 5 6.36 5 ENST00000571880 2 1020 5 0 5
ENST00000574132 3 832 6 0 5 5.40 6 ENST00000574132 3 832 6 0 5
ENST00000572603 3 451 10 0 5 3.19 7 ENST00000572603 3 451 10 0 5
ENST00000573395 2 517 9 0 5 2.77 8 ENST00000573395 2 517 9 0 5
ENST00000570676 5 1104 4 0 5 1.09 9 ENST00000570676 5 1104 4 0 5
ENST00000576148 3 343 11 129 4 0.91 10 ENST00000576148 3 343 11 129 4
ENST00000571554 3 580 8 0 5 0.04 11 ENST00000571554 3 580 8 0 5

ENSG00000141542 RAB40B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.