GTEx V8
Gene Name : thymosin beta 4 Y-linked
NCBI GeneID : 9087 NCBI : NM_004202.3 NCBI : NP_004193.1
Chromosome : Y Strand : +
MANE Select : ENST00000284856 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE TMSB4Y ENSG00000154620 13703899 13706024
GTEx V8 TMSB4Y ENSG00000154620 13703566 13706024
Gencode v40 TMSB4Y ENSG00000154620 13703898 13706024

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000284856 2 1669 1 135 1 100.00 1 P:1 ENST00000284856 2 1337 1 135 1 P:1

ENSG00000154620 TMSB4Y

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.