GTEx V8
Gene Name : odd-skipped related transciption factor 2
NCBI GeneID : 116039 NCBI : NM_001142462.3 NCBI : NP_001135934.1
Chromosome : 8 Strand : +
MANE Select : ENST00000297565 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE OSR2 ENSG00000164920 98944442 98952100
GTEx V8 OSR2 ENSG00000164920 98944402 98952104
Gencode v40 OSR2 ENSG00000164920 98944402 98952104

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000435298 4 1736 3 831 5 58.24 1 ENST00000435298 4 1736 3 831 5
ENST00000457907 5 2126 1 1302 1 15.79 2 ENST00000457907 5 2126 1 1302 1
ENST00000297565 4 1838 2 939 2 13.01 3 P:1 ENST00000297565 4 1834 2 939 2 P:1
ENST00000523368 3 1519 5 867 4 5.01 4 ENST00000523368 3 1519 5 867 4
ENST00000520791 2 693 8 0 8 2.89 5 ENST00000520791 2 693 8 0 8
ENST00000520722 2 439 10 0 8 1.89 6 ENST00000520722 2 439 10 0 8
ENST00000518199 2 1048 6 639 7 1.31 7 ENST00000518199 2 1048 6 639 7
ENST00000521044 2 662 9 0 8 1.14 8 ENST00000521044 2 662 9 0 8
ENST00000520951 2 853 7 811 6 0.72 9 ENST00000520951 2 853 7 811 6
ENST00000522510 5 1528 4 939 2 0.02 10 P:1 ENST00000522510 5 1528 4 939 2 P:1

ENSG00000164920 OSR2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.