GTEx V8
Gene Name : RAB8B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 51762 NCBI : NM_016530.3 NCBI : NP_057614.1
Chromosome : 15 Strand : +
MANE Select : ENST00000321437 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB8B ENSG00000166128 63189606 63267776
GTEx V8 RAB8B ENSG00000166128 63189468 63267782
Gencode v40 RAB8B ENSG00000166128 63189559 63267776

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000321437 8 4943 1 624 1 92.45 1 P:1 ENST00000321437 8 4800 1 624 1 P:1
ENST00000559006 7 584 5 565 2 4.54 2 ENST00000559006 7 584 5 565 2
ENST00000558119 9 774 2 279 3 1.71 3 ENST00000558119 9 774 2 279 3
ENST00000559927 9 755 3 147 4 0.79 4 ENST00000559927 9 755 3 147 4
ENST00000558990 7 643 4 144 5 0.51 5 ENST00000558990 7 643 4 144 5

ENSG00000166128 RAB8B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.