GTEx V8
Gene Name : RAB3A interacting protein like 1
NCBI GeneID : 5866 NCBI : NM_013401.4 NCBI : NP_037533.2
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000394836 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB3IL1 ENSG00000167994 61897301 61917566
GTEx V8 RAB3IL1 ENSG00000167994 61897300 61920269
Gencode v40 RAB3IL1 ENSG00000167994 61897300 61920269

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000394836 10 2284 1 1149 1 85.32 1 P:1 ENST00000394836 10 2325 2 1149 2 P:1
ENST00000533136 2 858 4 0 5 7.14 2 ENST00000533136 2 858 4 0 5
ENST00000301773 9 2125 2 1071 2 3.89 3 ENST00000301773 9 2125 3 1071 3
ENST00000530888 2 189 6 0 5 1.75 4 ENST00000530888 2 189 6 0 5
ENST00000526200 3 636 5 198 4 1.66 5 ENST00000526200 3 636 5 198 4
ENST00000531922 5 866 3 791 3 0.23 6 ENST00000531922 11 2486 1 1434 1

ENSG00000167994 RAB3IL1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.