GTEx V8
Gene Name : RAB11B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 9230 NCBI : NM_004218.4 NCBI : NP_004209.2
Chromosome : 19 Strand : +
MANE Select : ENST00000328024 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB11B ENSG00000185236 8390360 8404434
GTEx V8 RAB11B ENSG00000185236 8389980 8404434
Gencode v40 RAB11B ENSG00000185236 8389980 8404434

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000328024 5 1751 1 657 1 84.08 1 P:1 ENST00000328024 5 1590 1 657 1 P:1
ENST00000594216 4 894 2 540 2 15.16 2 ENST00000594216 4 894 2 540 2
ENST00000598706 2 574 4 0 5 0.43 3 ENST00000598706 2 574 4 0 5
ENST00000601897 3 577 3 183 3 0.24 4 ENST00000601897 3 577 3 183 3
ENST00000600719 4 532 5 139 4 0.09 5 ENST00000600719 4 532 5 139 4

ENSG00000185236 RAB11B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.