GTEx V8
Gene Name : endogenous retrovirus group W member 1, envelope
NCBI GeneID : 30816 NCBI : NM_001130925.2 NCBI : NP_001124397.1
Chromosome : 7 Strand : -
MANE Select : ENST00000603053 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ERVW-1 ENSG00000242950 92468380 92477946
GTEx V8 ERVW ENSG00000242950 92468379 92477986
Gencode v40 ERVW-1 ENSG00000242950 92468379 92477986

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000604270 2 3352 1 0 3 38.38 1 ENST00000604270 2 3352 1 0 3
ENST00000493463 1 2925 2 1617 1 28.27 2 P:1 ENST00000493463 1 2925 2 1617 1 P:1
ENST00000603252 2 1320 4 0 3 22.20 3 ENST00000603252 2 1320 4 0 3
ENST00000603053 2 2763 3 1617 1 6.45 4 P:1 ENST00000603053 2 2794 3 1617 1 P:1
ENST00000603704 2 1131 5 0 3 4.71 5 ENST00000603704 2 1131 5 0 3

ENSG00000242950 ERVW

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.