GTEx V8
Gene Name : spalt like transcription factor 3
NCBI GeneID : 27164 NCBI : NM_171999.4 NCBI : NP_741996.2
Chromosome : 18 Strand : +
MANE Select : ENST00000537592 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SALL3 ENSG00000256463 78979818 78998969
GTEx V8 SALL3 ENSG00000256463 78980274 79002677
Gencode v40 SALL3 ENSG00000256463 78979817 79002677

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000573324 3 838 5 452 5 56.68 1 ENST00000573324 3 838 4 452 4
ENST00000537592 3 6555 1 3903 1 37.00 2 P:1 ENST00000537592 3 6007 1 3903 1 P:1
ENST00000536229 3 3997 2 3288 3 2.01 4 ENST00000536229 3 3997 2 3288 3
ENST00000572928 2 150 6 0 6 0.24 5 ENST00000572928 2 150 5 0 5
ENST00000575389 4 3996 3 3687 2 0.13 6 ENST00000575389 4 3996 3 3687 2
Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000616649 5 2958 4 2883 4 3.94 3 ENST00000000000

ENSG00000256463 SALL3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.