GTEx V8
Gene Name : prostaglandin E synthase 3 like
NCBI GeneID : 100885848 NCBI : NM_001261430.2 NCBI : NP_001248359.2
Chromosome : 17 Strand : -
MANE Select : ENST00000591916 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE PTGES3L ENSG00000267060 42968103 42980080
GTEx V8 PTGES3L ENSG00000267060 42968087 42980433
Gencode v40 PTGES3L ENSG00000267060 42968087 42980433

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000591916 7 855 4 494 1 46.24 1 P:1 ENST00000591916 7 1543 3 471 1 P:1
ENST00000424284 6 1446 3 386 4 32.31 2 ENST00000424284 6 1446 4 386 2
ENST00000451885 6 557 6 399 3 5.96 3 ENST00000451885 6 557 6 372 3
ENST00000462157 5 1676 2 0 5 5.63 4 ENST00000462157 5 1676 2 0 5
ENST00000464183 3 748 5 0 5 5.43 5 ENST00000464183 3 748 5 0 5
ENST00000409446 6 1781 1 486 2 4.44 6 ENST00000409446 6 1781 1 357 4

ENSG00000267060 PTGES3L

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.