GTEx V8
Gene Name : RAB7B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 338382 NCBI : NM_001164522.3 NCBI : NP_001157994.1
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000617070 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB7B ENSG00000276600 205976740 206003395
GTEx V8 RAB7B ENSG00000276600 205976739 206003461
Gencode v40 RAB7B ENSG00000276600 205976739 206003461

Gencode v26 (GTEx V8) Gencode v40
V8
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000617070 6 2888 2 600 1 73.39 1 P:1 ENST00000617070 6 2870 2 600 1 P:1
ENST00000623893 5 1851 4 474 4 13.25 2 ENST00000623893 5 1851 4 474 4
ENST00000622969 3 689 5 275 5 6.61 3 ENST00000622969 3 689 5 275 5
ENST00000623597 6 2330 3 600 1 4.09 4 ENST00000623597 6 2330 3 600 1
ENST00000617991 5 3014 1 600 1 2.67 5 P:1 ENST00000617991 5 3014 1 600 1 P:1

ENSG00000276600 RAB7B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.