GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 45 member 4
NCBI GeneID : 57210 NCBI : NM_001286646.2 NCBI : NP_001273575.1
Chromosome : 8 Strand : -
MANE Select : ENST00000517878 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC45A4 ENSG00000022567 141207174 141308288
GTEx V9 SLC45A4 ENSG00000022567 141207165 141308305
Gencode v40 SLC45A4 ENSG00000022567 141207165 141308305

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000519067 7 7483 1 2154 2 97.14 1 ENST00000519067 7 7483 1 2154 3
ENST00000517878 8 3470 2 2427 1 2.32 2 ENST00000517878 9 7418 2 2427 1
ENST00000521804 2 726 3 0 4 0.54 3 ENST00000521804 2 726 5 0 6
ENST00000519986 3 542 4 306 3 0.00 4 ENST00000519986 3 542 6 306 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000024061 8 3546 3 2397 2 P:1
ENST00000000000 ENST00000520137 4 835 4 287 5

ENSG00000022567 SLC45A4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.