GTEx V9
Gene Name : RAB27B, member RAS oncogene family
NCBI GeneID : 5874 NCBI : NM_004163.4 NCBI : NP_004154.2
Chromosome : 18 Strand : +
MANE Select : ENST00000262094 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB27B ENSG00000041353 54828477 54895516
GTEx V9 RAB27B ENSG00000041353 54717859 54895516
Gencode v40 RAB27B ENSG00000041353 54717859 54895516

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000262094 6 7281 1 657 1 97.26 1 P:1 ENST00000262094 6 7003 1 657 1 P:1
ENST00000586570 5 432 2 262 2 2.74 2 ENST00000586570 5 432 3 262 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000586594 4 597 2 0 4
ENST00000000000 ENST00000592334 4 423 4 394 2

ENSG00000041353 RAB27B

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.