GTEx V9
Gene Name : dystrobrevin binding protein 1
NCBI GeneID : 84062 NCBI : NM_032122.5 NCBI : NP_115498.2
Chromosome : 6 Strand : -
MANE Select : ENST00000344537 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE DTNBP1 ENSG00000047579 15522807 15663028
GTEx V9 DTNBP1 ENSG00000047579 15522800 15663058
Gencode v40 DTNBP1 ENSG00000047579 15522806 15663058

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000344537 10 1403 4 1056 1 41.03 2 P:1 ENST00000344537 10 1383 5 1056 1 P:1
ENST00000462989 4 1010 7 588 5 48.64 1 ENST00000462989 4 1010 9 588 7
ENST00000338950 9 1880 1 912 4 1.88 5 ENST00000338950 9 1880 1 912 4
ENST00000355917 9 1359 5 1005 2 2.42 4 ENST00000355917 9 1359 6 1005 2
ENST00000510395 10 1404 3 135 7 0.97 7 ENST00000510395 10 1404 4 135 11
ENST00000622898 8 1305 6 951 3 1.43 6 ENST00000622898 8 1305 8 951 3
ENST00000513680 11 1518 2 141 6 3.49 3 ENST00000513680 11 1518 3 141 9
ENST00000514651 2 866 8 0 8 0.12 8 ENST00000514651 2 866 10 0 12
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000506844 10 1542 2 141 9
ENST00000000000 ENST00000509674 4 498 12 427 8
ENST00000000000 ENST00000511762 7 843 11 692 5
ENST00000000000 ENST00000515875 9 1306 7 627 6

ENSG00000047579 DTNBP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.