GTEx V9
Gene Name : complement factor H related 2
NCBI GeneID : 3080 NCBI : NM_005666.4 NCBI : NP_005657.1
Chromosome : 1 Strand : +
MANE Select : ENST00000367415 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE CFHR2 ENSG00000080910 196943738 196959622
GTEx V9 CFHR2 ENSG00000080910 196943771 196959226
Gencode v40 CFHR2 ENSG00000080910 196943737 196959622

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000367415 5 1059 1 813 1 45.54 1 P:2 ENST00000367415 5 1498 1 813 2 P:2
ENST00000496448 4 811 3 0 3 34.96 2 ENST00000496448 4 801 6 618 6
ENST00000473386 3 599 4 0 3 15.10 3 ENST00000473386 3 599 8 441 7
ENST00000476712 5 1020 2 765 2 4.31 4 ENST00000476712 5 1020 3 765 3
ENST00000489703 3 424 5 0 3 0.07 5 ENST00000489703 3 424 10 0 8
ENST00000485647 3 376 6 0 3 0.02 6 ENST00000485647 2 574 9 0 8
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000367421 6 1325 2 1068 1 A:2
ENST00000000000 ENST00000647617 2 917 4 0 8
ENST00000000000 ENST00000649283 5 896 5 651 4
ENST00000000000 ENST00000649960 4 658 7 632 5

ENSG00000080910 CFHR2

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.