GTEx V9
Gene Name : ATP binding cassette subfamily C member 6
NCBI GeneID : 368 NCBI : NM_001171.6 NCBI : NP_001162.5
Chromosome : 16 Strand : -
MANE Select : ENST00000205557 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ABCC6 ENSG00000091262 16149565 16223494
GTEx V9 ABCC6 ENSG00000091262 16148927 16223522
Gencode v40 ABCC6 ENSG00000091262 16149564 16223522

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000575728 2 714 8 300 5 83.06 1 ENST00000575728 2 714 7 300 5
ENST00000205557 31 5747 1 4512 1 13.21 2 P:1 ENST00000205557 31 5140 2 4512 1 P:1
ENST00000576204 4 1914 5 0 7 2.79 3 ENST00000576204 2 969 6 0 7
ENST00000577103 10 1381 7 249 6 0.31 4 ENST00000577103 10 1381 5 249 6
ENST00000622290 30 4941 2 2616 2 0.13 6 ENST00000622290 32 5203 1 3891 2
ENST00000574094 16 2260 4 0 7 0.13 7 ENST00000574094 11 1517 4 1404 4
ENST00000576683 3 476 9 0 7 0.10 8 ENST00000576683 3 476 8 0 7
ENST00000456970 29 4137 3 2616 2 0.04 9 ENST00000456970 29 4137 3 2616 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000640696 9 1893 6 1326 4 0.23 5 ENST00000000000

ENSG00000091262 ABCC6

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.