GTEx V9
Gene Name : calcineurin binding protein 1
NCBI GeneID : 23523 NCBI : NM_012295.4 NCBI : NP_036427.1
Chromosome : 22 Strand : +
MANE Select : ENST00000263119 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE CABIN1 ENSG00000099991 24011304 24178628
GTEx V9 CABIN1 ENSG00000099991 24011191 24178628
Gencode v40 CABIN1 ENSG00000099991 24011191 24178628

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000398319 37 7480 1 6663 1 30.91 1 P:2 ENST00000398319 37 7480 1 6663 1 P:2
ENST00000263119 37 7222 2 6663 1 15.38 2 P:2 ENST00000263119 37 7233 2 6663 1 P:2
ENST00000459824 2 532 11 0 8 12.31 3 ENST00000459824 2 532 12 0 8
ENST00000496016 2 557 10 0 8 9.03 4 ENST00000496016 2 557 11 0 8
ENST00000454754 9 1321 7 1071 7 8.40 5 ENST00000454754 9 1321 7 1071 7
ENST00000337989 8 2422 5 1773 5 7.67 6 ENST00000337989 8 2422 5 1773 5
ENST00000445422 9 1472 6 1085 6 7.01 7 ENST00000445422 9 1472 6 1085 6
ENST00000485008 4 771 8 0 8 6.41 8 ENST00000485008 4 771 8 0 8
ENST00000617531 36 7072 3 6513 3 1.13 9 A:2 ENST00000617531 36 7072 3 6513 3 A:2
ENST00000467937 3 593 9 0 8 0.76 10 ENST00000467937 3 593 9 0 8
ENST00000405822 36 6952 4 6426 4 0.53 11 A:2 ENST00000405822 36 6952 4 6426 4 A:2
ENST00000495121 4 361 13 0 8 0.29 12 ENST00000495121 4 361 14 0 8
ENST00000474981 2 426 12 0 8 0.18 13 ENST00000474981 2 426 13 0 8
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000484593 2 561 10 0 8

ENSG00000099991 CABIN1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.