GTEx V9
Gene Name : caspase recruitment domain family member 10
NCBI GeneID : 29775 NCBI : NM_014550.4 NCBI : NP_055365.2
Chromosome : 22 Strand : -
MANE Select : ENST00000251973 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE CARD10 ENSG00000100065 37490362 37519415
GTEx V9 CARD10 ENSG00000100065 37490361 37519542
Gencode v40 CARD10 ENSG00000100065 37490361 37519542

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000251973 20 3934 2 3099 1 6.17 4 P:1 ENST00000251973 20 4111 2 3099 1 P:1
ENST00000467812 5 1910 5 0 4 17.81 2 ENST00000467812 5 1910 6 0 6
ENST00000488141 8 2169 3 0 4 0.48 7 ENST00000488141 8 2169 4 0 6
ENST00000403299 21 4113 1 3099 1 59.57 1 P:1 ENST00000403299 21 4113 1 3099 1 P:1
ENST00000476871 3 583 6 0 4 9.69 3 ENST00000476871 3 583 7 0 6
ENST00000437756 15 2140 4 1441 3 4.68 5 ENST00000437756 15 2140 5 1441 4
ENST00000494166 3 560 7 0 4 1.61 6 ENST00000494166 3 560 9 0 6
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000406271 17 3127 3 2241 3
ENST00000000000 ENST00000433485 6 578 8 578 5
ENST00000000000 ENST00000486118 3 546 10 0 6

ENSG00000100065 CARD10

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.