GTEx V9
Gene Name : spalt like transcription factor 4
NCBI GeneID : 57167 NCBI : NM_020436.5 NCBI : NP_065169.1
Chromosome : 20 Strand : -
MANE Select : ENST00000217086 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SALL4 ENSG00000101115 51782331 51802521
GTEx V9 SALL4 ENSG00000101115 51782330 51802520
Gencode v40 SALL4 ENSG00000101115 51782330 51802521

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000217086 4 5208 1 3162 1 80.29 1 P:1 ENST00000217086 4 5209 1 3162 1 P:1
ENST00000481363 2 605 4 0 3 6.15 3 ENST00000481363 2 605 5 0 4
ENST00000395997 4 1918 2 1851 2 5.10 4 ENST00000395997 4 1918 2 1851 2
ENST00000483130 4 782 3 0 3 8.46 2 ENST00000483130 4 782 4 0 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000371539 3 1151 3 831 3

ENSG00000101115 SALL4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.