GTEx V9
Gene Name : fascin actin-bundling protein 3
NCBI GeneID : 29999 NCBI : NM_020369.3 NCBI : NP_065102.1
Chromosome : 7 Strand : +
MANE Select : ENST00000265825 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE FSCN3 ENSG00000106328 127593736 127602144
GTEx V9 FSCN3 ENSG00000106328 127591408 127602144
Gencode v40 FSCN3 ENSG00000106328 127591408 127602144

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000478328 2 705 3 0 2 86.06 1 ENST00000478328 2 705 4 0 4
ENST00000265825 7 2238 1 1497 1 12.00 2 P:1 ENST00000265825 7 2137 1 1497 1 P:1
ENST00000469242 2 854 2 0 2 1.94 3 ENST00000469242 2 854 2 0 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000421705 4 696 5 240 3
ENST00000000000 ENST00000478821 3 725 3 442 2

ENSG00000106328 FSCN3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.