GTEx V9
Gene Name : heat shock protein family H (Hsp110) member 1
NCBI GeneID : 10808 NCBI : NM_006644.4 NCBI : NP_006635.2
Chromosome : 13 Strand : -
MANE Select : ENST00000320027 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE HSPH1 ENSG00000120694 31134973 31161904
GTEx V9 HSPH1 ENSG00000120694 31134973 31162388
Gencode v40 HSPH1 ENSG00000120694 31134972 31162388

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000320027 18 5191 1 2577 2 48.96 1 P:1 ENST00000320027 18 5244 1 2577 2 P:1
ENST00000445273 16 4987 2 2349 4 19.02 2 ENST00000445273 16 4987 2 2349 4
ENST00000626866 11 4381 3 0 7 11.26 3 ENST00000626866 11 4381 3 0 7
ENST00000630972 18 3570 4 2583 1 7.79 4 ENST00000630972 18 3570 4 2583 1
ENST00000435381 3 812 8 348 5 6.48 5 ENST00000435381 3 812 8 348 5
ENST00000380405 17 3480 6 2445 3 5.46 6 ENST00000380405 17 3480 6 2445 3
ENST00000629751 4 1034 7 0 7 0.65 7 ENST00000629751 4 1034 7 0 7
ENST00000602786 17 3488 5 348 5 0.27 8 ENST00000602786 17 3488 5 348 5
ENST00000469538 3 333 9 0 7 0.11 9 ENST00000469538 3 333 9 0 7

ENSG00000120694 HSPH1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.