ECD
GTEx V9
Gene Name : ecdysoneless cell cycle regulator
NCBI GeneID : 11319 NCBI : NM_007265.3 NCBI : NP_009196.1
Chromosome : 10 Strand : -
MANE Select : ENST00000372979 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ECD ENSG00000122882 73133668 73168008
GTEx V9 ECD ENSG00000122882 73130154 73169055
Gencode v40 ECD ENSG00000122882 73130154 73169055

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000372979 14 3069 1 1935 2 90.82 1 P:1 ENST00000372979 14 3006 1 1935 2 P:1
ENST00000494307 2 457 8 262 7 7.35 2 ENST00000494307 2 457 8 262 7
ENST00000430082 15 2246 2 2034 1 0.67 3 ENST00000430082 15 2246 2 2034 1
ENST00000610256 4 581 7 0 8 0.66 4 ENST00000610256 4 581 7 0 8
ENST00000453402 6 884 5 637 5 0.18 5 ENST00000453402 6 884 5 637 5
ENST00000484976 12 1679 4 492 6 0.14 6 ENST00000484976 12 1679 4 492 6
ENST00000454759 13 2084 3 1806 3 0.12 7 ENST00000454759 13 2084 3 1806 3
ENST00000413026 6 877 6 651 4 0.06 8 ENST00000413026 6 877 6 651 4

ENSG00000122882 ECD

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.