GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 12 member 4
NCBI GeneID : 6560 NCBI : NM_005072.5 NCBI : NP_005063.1
Chromosome : 16 Strand : -
MANE Select : ENST00000316341 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC12A4 ENSG00000124067 67943474 67968637
GTEx V9 SLC12A4 ENSG00000124067 67943473 67969601
Gencode v40 SLC12A4 ENSG00000124067 67943473 67969601

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000576462 5 673 11 0 8 40.40 1 ENST00000576462 5 673 13 0 11
ENST00000316341 24 4765 1 3258 2 30.30 2 P:1 ENST00000316341 24 4708 1 3258 2 P:1
ENST00000570802 23 3761 4 0 8 13.78 3 ENST00000570802 23 3761 4 0 11
ENST00000573023 16 3649 5 0 8 5.20 4 ENST00000573023 16 3649 5 0 11
ENST00000537830 24 3525 7 3240 3 2.37 5 ENST00000537830 24 3525 8 3240 3
ENST00000541864 24 3627 6 3165 5 2.26 6 ENST00000541864 24 3627 6 3165 5
ENST00000572476 2 573 14 0 8 1.70 7 ENST00000572476 2 573 16 0 11
ENST00000572010 8 1016 8 0 8 1.56 8 ENST00000572010 8 1016 9 0 11
ENST00000422611 23 4670 2 3264 1 0.71 9 ENST00000422611 23 4670 2 3264 1
ENST00000576616 23 3768 3 3207 4 0.71 10 ENST00000576616 23 3768 3 3207 4
ENST00000575857 5 588 13 271 6 0.37 11 ENST00000575857 5 588 15 271 8
ENST00000576377 5 868 9 165 7 0.27 12 ENST00000576377 5 868 11 165 9
ENST00000576513 2 412 15 0 8 0.15 13 ENST00000576513 2 412 18 0 11
ENST00000574665 5 847 10 0 8 0.15 14 ENST00000574665 5 847 12 0 11
ENST00000573702 4 633 12 0 8 0.08 15 ENST00000573702 4 633 14 0 11
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000570616 3 406 19 59 10
ENST00000000000 ENST00000571299 7 891 10 534 7
ENST00000000000 ENST00000572037 23 3620 7 3114 6
ENST00000000000 ENST00000572766 3 515 17 0 11

ENSG00000124067 SLC12A4

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.