GTEx V9
Gene Name : RAB3A interacting protein
NCBI GeneID : 117177 NCBI : NM_022456.5 NCBI : NP_071901.2
Chromosome : 12 Strand : +
MANE Select : ENST00000247833 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RAB3IP ENSG00000127328 69738860 69823199
GTEx V9 RAB3IP ENSG00000127328 69738680 69823204
Gencode v40 RAB3IP ENSG00000127328 69738859 69823204

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000550536 11 9646 1 1431 1 91.68 1 ENST00000550536 11 9646 1 1431 1
ENST00000247833 11 3690 2 1383 2 7.16 2 P:1 ENST00000247833 11 9333 2 1383 2 P:1
ENST00000483530 10 1755 8 1188 4 0.32 3 ENST00000483530 10 1755 10 1188 4
ENST00000481897 2 3003 3 0 11 0.28 4 ENST00000481897 2 3003 3 0 17
ENST00000378815 6 2386 5 948 6 0.20 5 ENST00000378815 6 2386 6 948 7
ENST00000417413 9 1613 9 915 7 0.10 6 ENST00000417413 9 1613 11 915 8
ENST00000547055 2 438 11 276 10 0.10 7 ENST00000547055 2 438 18 276 15
ENST00000526994 5 943 10 569 9 0.08 8 ENST00000526994 5 943 12 569 12
ENST00000552199 9 1905 7 963 5 0.04 9 ENST00000552199 9 1905 9 963 6
ENST00000362025 10 2055 6 1236 3 0.03 10 ENST00000362025 10 2055 7 1236 3
ENST00000551641 9 2840 4 765 8 0.00 11 ENST00000551641 9 2840 4 765 9
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000378809 10 2008 8 1110 5
ENST00000000000 ENST00000547591 6 695 14 64 16
ENST00000000000 ENST00000549760 3 580 16 497 14
ENST00000000000 ENST00000550647 6 742 13 712 11
ENST00000000000 ENST00000550847 6 670 15 504 13
ENST00000000000 ENST00000552610 3 558 17 0 17
ENST00000000000 ENST00000553099 9 2674 5 765 9

ENSG00000127328 RAB3IP

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.