GTEx V9
Gene Name : vav guanine nucleotide exchange factor 3
NCBI GeneID : 10451 NCBI : NM_006113.5 NCBI : NP_006104.4
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000370056 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE VAV3 ENSG00000134215 107571161 107965180
GTEx V9 VAV3 ENSG00000134215 107571159 107965144
Gencode v40 VAV3 ENSG00000134215 107571160 107965180

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000370056 27 4990 1 2544 2 90.66 1 P:1 ENST00000370056 27 5025 1 2544 2 P:1
ENST00000479977 5 549 7 0 6 0.60 4 ENST00000479977 5 549 11 0 8
ENST00000415432 10 1293 6 864 3 4.47 2 ENST00000415432 10 1293 8 864 4
ENST00000529413 9 1374 5 159 4 0.06 8 ENST00000529413 9 1374 7 159 6
ENST00000469325 21 2487 3 0 6 3.04 3 ENST00000469325 21 2487 4 0 8
ENST00000525460 10 1423 4 0 6 0.39 6 ENST00000525460 10 1423 6 0 8
ENST00000525231 6 545 8 159 4 0.27 7 ENST00000525231 6 545 14 159 6
ENST00000527011 28 4510 2 2628 1 0.50 5 ENST00000527011 28 4510 2 2628 1
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000343258 26 2552 3 0 8
ENST00000000000 ENST00000490388 20 2271 5 1850 3
ENST00000000000 ENST00000524574 7 543 15 0 8
ENST00000000000 ENST00000529033 7 549 11 0 8
ENST00000000000 ENST00000529809 6 546 13 546 5
ENST00000000000 ENST00000530671 7 575 10 0 8
ENST00000000000 ENST00000533398 5 578 9 0 8

ENSG00000134215 VAV3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.