GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 39 member 3
NCBI GeneID : 29985 NCBI : NM_144564.5 NCBI : NP_653165.2
Chromosome : 19 Strand : -
MANE Select : ENST00000269740 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC39A3 ENSG00000141873 2732524 2740017
GTEx V9 SLC39A3 ENSG00000141873 2732203 2740152
Gencode v40 SLC39A3 ENSG00000141873 2732203 2740028

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000269740 3 1502 2 945 2 89.87 1 P:1 ENST00000269740 3 1367 2 945 2 P:1
ENST00000589363 3 524 5 408 3 0.01 5 ENST00000589363 3 524 5 408 3
ENST00000455372 2 2940 1 318 4 8.26 2 ENST00000455372 2 2940 1 318 5
ENST00000545664 4 1219 3 972 1 0.02 4 ENST00000545664 4 1219 3 972 1
ENST00000590875 2 572 4 0 5 1.83 3 ENST00000590875 2 572 4 0 6
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000589166 3 491 6 323 4

ENSG00000141873 SLC39A3

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.