GTEx V9
Gene Name : lysosomal trafficking regulator
NCBI GeneID : 1130 NCBI : NM_000081.4 NCBI : NP_000072.2
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000389793 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE LYST ENSG00000143669 235661041 235866906
GTEx V9 LYST ENSG00000143669 235661040 235883640
Gencode v40 LYST ENSG00000143669 235661040 235883640

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000468107 4 951 6 0 4 89.72 1 ENST00000468107 4 951 6 0 3
ENST00000468626 3 1140 5 0 4 4.34 2 ENST00000468626 3 1140 5 0 3
ENST00000473037 22 8293 3 0 4 3.55 3 ENST00000473037 22 8293 2 0 3
ENST00000461526 3 866 7 0 4 1.28 4 ENST00000461526 3 866 7 0 3
ENST00000389793 53 13480 1 11406 1 0.42 5 P:1 ENST00000389793 53 13466 1 11406 1 P:1
ENST00000487530 4 542 9 542 3 0.28 6 ENST00000487530 4 542 10 542 2
ENST00000475277 6 718 8 0 4 0.21 7 ENST00000475277 6 718 8 0 3
ENST00000465349 12 5220 4 0 4 0.16 8 ENST00000465349 12 5220 4 0 3
ENST00000492844 2 452 10 0 4 0.01 10 ENST00000492844 2 452 11 0 3
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000389794 53 12985 2 4149 2 0.03 9 ENST00000000000
ENST00000000000 ENST00000462376 2 547 9 0 3
ENST00000000000 ENST00000489585 23 7069 3 0 3

ENSG00000143669 LYST

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.