GTEx V9
Gene Name : ring finger protein 217
NCBI GeneID : 154214 NCBI : NM_001286398.3 NCBI : NP_001273327.1
Chromosome : 6 Strand : +
MANE Select : ENST00000521654 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RNF217 ENSG00000146373 124962437 125092633
GTEx V9 RNF217 ENSG00000146373 124962544 125092633
Gencode v40 RNF217 ENSG00000146373 124962436 125092633

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000521654 6 11325 1 1629 1 58.78 1 P:1 ENST00000521654 6 11433 1 1629 1 P:1
ENST00000519565 7 10660 2 236 5 13.08 2 ENST00000519565 7 10660 2 236 5
ENST00000431104 2 484 8 0 7 11.09 3 ENST00000431104 2 484 9 0 8
ENST00000454842 2 545 7 0 7 10.66 4 ENST00000454842 2 545 8 0 8
ENST00000560949 7 5145 3 921 2 4.65 5 ENST00000560949 7 5145 3 921 2
ENST00000368414 7 1771 5 315 4 1.31 6 ENST00000368414 7 1771 5 315 4
ENST00000359704 9 1784 4 828 3 0.18 7 ENST00000359704 9 1784 4 828 3
ENST00000432158 5 672 6 196 6 0.16 8 ENST00000432158 5 672 6 196 6
ENST00000519971 2 274 9 0 7 0.09 9 ENST00000519971 2 274 11 0 8
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000368415 5 592 7 0 8
ENST00000000000 ENST00000519799 4 450 10 6 7

ENSG00000146373 RNF217

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.