GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 16 member 1
NCBI GeneID : 6566 NCBI : NM_003051.4 NCBI : NP_003042.3
Chromosome : 1 Strand : -
MANE Select : ENST00000369626 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC16A1 ENSG00000155380 112911847 112956196
GTEx V9 SLC16A1 ENSG00000155380 112911846 112957013
Gencode v40 SLC16A1 ENSG00000155380 112911846 112957593

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000369626 5 3910 2 1503 1 95.12 1 P:1 ENST00000369626 5 3753 5 1503 1 P:1
ENST00000481750 2 430 5 0 4 0.89 3 ENST00000481750 2 430 9 0 7
ENST00000538576 5 4374 1 1503 1 0.47 5 P:1 ENST00000538576 5 4374 1 1503 1 P:1
ENST00000478835 2 452 4 0 4 2.70 2 ENST00000478835 2 452 8 0 7
ENST00000443580 4 1099 3 890 3 0.82 4 P:1 ENST00000443580 5 3764 3 1503 1 P:1
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000429288 5 3757 4 1503 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000458229 6 3849 2 1503 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000679803 5 3647 6 1503 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000679846 5 3117 7 0 7

ENSG00000155380 SLC16A1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.