GTEx V9
Gene Name : ATP binding cassette subfamily G member 1
NCBI GeneID : 9619 NCBI : NM_016818.3 NCBI : NP_058198.2
Chromosome : 21 Strand : +
MANE Select : ENST00000398449 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE ABCG1 ENSG00000160179 42219140 42297244
GTEx V9 ABCG1 ENSG00000160179 42199688 42297244
Gencode v40 ABCG1 ENSG00000160179 42199688 42297244

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000361802 15 3034 3 2037 1 4.26 4 ENST00000361802 15 3034 5 2037 2
ENST00000398449 15 2998 4 2001 4 9.48 2 P:1 ENST00000398449 15 2976 6 2001 5 P:1
ENST00000496783 6 1725 5 0 5 77.97 1 ENST00000496783 6 1725 9 0 8
ENST00000343687 15 3037 2 2034 2 4.97 3 ENST00000343687 15 3037 3 2034 3
ENST00000467818 4 792 6 0 5 2.13 5 ENST00000467818 4 792 11 0 8
ENST00000398457 16 3119 1 2007 3 1.19 6 ENST00000398457 16 3119 2 2007 4
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000347800 15 2923 7 1992 6
ENST00000000000 ENST00000398437 16 3475 1 2475 1
ENST00000000000 ENST00000450121 6 918 10 772 7
ENST00000000000 ENST00000462050 17 3037 3 0 8
ENST00000000000 ENST00000472587 11 2903 8 0 8

ENSG00000160179 ABCG1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.