GTEx V9
Gene Name : Rac GTPase activating protein 1
NCBI GeneID : 29127 NCBI : NM_001319999.2 NCBI : NP_001306928.1
Chromosome : 12 Strand : -
MANE Select : ENST00000312377 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE RACGAP1 ENSG00000161800 49989162 50025494
GTEx V9 RACGAP1 ENSG00000161800 49976922 50033136
Gencode v40 RACGAP1 ENSG00000161800 49976922 50033136

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000312377 17 3073 2 1899 1 67.27 1 P:1 ENST00000312377 17 3106 2 1899 1 P:1
ENST00000548247 4 564 15 203 15 15.17 2 ENST00000548247 4 564 20 203 23
ENST00000454520 17 3080 1 1899 1 11.41 3 P:1 ENST00000454520 17 3080 3 1899 1 P:1
ENST00000550149 7 570 12 467 6 1.94 4 ENST00000550149 7 570 17 467 10
ENST00000547905 19 2190 3 1899 1 1.12 5 P:1 ENST00000547905 19 2190 5 1899 1 P:1
ENST00000548598 7 582 8 150 16 0.61 6 ENST00000548598 7 582 13 150 25
ENST00000546723 5 574 11 465 7 0.43 7 ENST00000546723 5 574 16 465 11
ENST00000551876 4 539 17 390 10 0.42 8 ENST00000551876 4 539 25 390 16
ENST00000547061 6 581 9 0 17 0.35 9 ENST00000547061 6 581 14 0 27
ENST00000548961 3 387 18 354 13 0.35 10 ENST00000548961 3 387 27 354 19
ENST00000548158 4 596 6 0 17 0.25 11 ENST00000548158 4 596 10 0 27
ENST00000550651 5 551 16 334 14 0.15 12 ENST00000550651 5 551 24 334 20
ENST00000549777 5 570 12 387 11 0.14 13 ENST00000549777 5 570 17 387 17
ENST00000549342 7 841 5 841 5 0.13 14 ENST00000549342 7 841 7 841 7
ENST00000546764 5 581 9 417 8 0.10 15 ENST00000546764 5 581 14 417 14
ENST00000552310 9 932 4 881 4 0.09 16 ENST00000552310 9 932 6 881 6
ENST00000546786 6 568 14 409 9 0.08 17 ENST00000546786 6 568 19 409 15
ENST00000551145 5 584 7 374 12 0.00 18 ENST00000551145 5 584 12 374 18
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000427314 19 3229 1 1899 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000546595 6 634 8 456 12
ENST00000000000 ENST00000548320 6 554 23 104 26
ENST00000000000 ENST00000548644 6 624 9 532 8
ENST00000000000 ENST00000548824 6 586 11 524 9
ENST00000000000 ENST00000551016 16 2193 4 1899 1 P:1
ENST00000000000 ENST00000551260 5 555 22 171 24
ENST00000000000 ENST00000552004 5 530 26 323 21
ENST00000000000 ENST00000552157 3 386 28 251 22
ENST00000000000 ENST00000552921 5 563 21 452 13

ENSG00000161800 RACGAP1

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.