GTEx V9
Gene Name : solute carrier family 25 member 45
NCBI GeneID : 283130 NCBI : NM_182556.4 NCBI : NP_872362.4
Chromosome : 11 Strand : -
MANE Select : ENST00000398802 MANE Plus Clinical :
  Gene Symbol Ensembl Gene ID Start End
MANE SLC25A45 ENSG00000162241 65375192 65382646
GTEx V9 SLC25A45 ENSG00000162241 65375191 65383701
Gencode v40 SLC25A45 ENSG00000162241 65375191 65383701

Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS Transcript ID Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000527174 6 2138 6 867 1 0.48 7 P:1 ENST00000527174 6 2138 6 867 1 P:1
ENST00000534338 3 2053 7 0 8 4.51 3 ENST00000534338 3 2053 7 0 12
ENST00000531791 3 7118 1 0 8 78.35 1 ENST00000531791 3 7118 1 0 12
ENST00000529431 2 539 10 0 8 7.22 2 ENST00000529431 2 539 15 0 12
ENST00000534028 5 2432 3 795 3 3.91 4 ENST00000534028 5 2432 3 795 3
ENST00000398802 7 2286 4 867 1 1.51 6 P:1 ENST00000398802 7 2261 4 867 1 P:1
ENST00000533629 8 1012 8 111 7 0.26 8 ENST00000533629 8 1012 8 111 10
ENST00000294187 6 2196 5 741 4 0.15 10 ENST00000294187 6 2196 5 741 4
ENST00000526432 5 894 9 681 5 0.17 9 ENST00000526432 5 894 9 681 5
ENST00000526898 10 3088 2 144 6 3.43 5 ENST00000526898 10 3088 2 144 8
Gencode v26 (GTEx V9) Gencode v40
V9
TRP-Tx
No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
Exp
Tx%
Exp
Rank
MANE
Match
APPRIS No Match
Transcript ID
Exon
Count
Transcript
Length
Tx Length
Rank
CDS
Length
CDS
Rank
MANE
Match
APPRIS
ENST00000000000 ENST00000524438 6 603 11 144 8
ENST00000000000 ENST00000525944 4 676 10 0 12
ENST00000000000 ENST00000526259 5 572 12 111 10
ENST00000000000 ENST00000529962 6 569 13 153 7
ENST00000000000 ENST00000530936 6 561 14 354 6

ENSG00000162241 SLC25A45

Copyright © 2022 TDL Lab. All Rights Reserved.